วันที่ 27-31 ตุลาคม 2565 หน่วย HHUราชบุรี ประชุมหารือแผนการดำเนินงานเก็บข้อมูลต้นทุนฟาร์มโคนม ประจำปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับ สคบ.และหน่วย HHUทั่วประเทศ และดำเนินงานตามภารกิจ สำรวจข้อมูลต้นทุนการผลิตน้ำนม ของฟาร์มโคนมรายย่อย (โคนมเพศเมีย จำนวน 1-21 ตัว) ฟาร์มโคนมรายเล็ก (โคนมเพศเมีย 21 - 100 ตัว) ในพื้นที่ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี และฟาร์มโคนมขนาดกลาง (โคนมเพศเมีย จำนวน 101 - 200 ตัว) ในพื้นที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม รวมทั้งหมด 15 ฟาร์มต่อหน่วย

ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก stakeholders ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมประจำศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ และ โรงงานแปรรูปน้ำนม

รายงานโดย
หน่วย HHUราชบุรี
ส่วนสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต7