วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์จำลอง วรศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เขต 7 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐมออกหน่วยผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดโพรงมะเดื่อ ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐมโดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ได้สนับสนุนทีมผ่าตัดทำหมัน ยาสลบ ยานำสลบ วัสดุอุปกรณ์
วันนี้ทำหมันสุนัข 12 ตัว แมว 38 ตัว รวมสุนัขและแมวทั้งหมด จำนวน 50 ตัว
พี่น้องครอบครัวปศุสัตว์มีความพอใจ และมีความสุขอย่างมาก ที่กรมปศุสัตว์มาบริการทำหมันสุนัข แมว เช่นวันนี้ และต้องการให้ออกหน่วยบ่อยๆ

รายงานโดย : ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7

S 80289952