ปศุสัตว์เขต 7 ขานรับนโยบายอธิบดีกรมปศุสัตว์
”การป้องกัน ดีกว่าการแก้ไข” ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 มอบหมายให้นายสัตวแพทย์จำลอง วรศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมกับนายสัตวแพทย์จามร ศักดินันท์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายคมสัน แก้วเขียว ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ให้คำแนะนำการป้องกันโรคระบาดที่สำคัญในสุกร เช่น โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โรคปากและเท้าเปื่อย ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พี่น้องครอบครัวปศุสัตว์มีความพอใจในมาตรการการป้องกันโรคที่ผ่านมา ไม่พบสุกรป่วย ตาย ด้วยโรคระบาด ยังคงประกอบอาชีพเลี้ยงสุกรมาอย่างต่อเนื่อง มีรายได้ที่ดี ยินดีและเต็มใจพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์

รายงานโดยส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7

S 80322991