#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล มอบหมายให้ นายสุพัฒน์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมฯ ,ผู้แทนส่วนมาตรฐานฯ ,ผู้แทนส่วนสุขภาพฯ สำนักงานปศุสัตว์ เขต 7 ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบ้านโป่ง, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2566โดย เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดราชบุรี ได้แก่ นายสุรศักดิ์ แซ่ลี้ และ เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ นายมาโนช ศรีรุ้งทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ให้คำปรึกษา/แนะนำในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และการขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์ เพื่อสิทธิประโยชน์ที่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรพึงจะได้รับ

S 107053100