วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2565 นายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 มอบหมายให้หน่วย HHUราชบุรี ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพสัตว์ พัฒนาคุณภาพและผลผลิตน้ำนม ร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่ส่งเสริม แก่สมาชิกสหกรณ์ปศุสัตว์เขาขลุงราชบุรี จำกัด ในพื้นที่ ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี และกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมจอมบึง ในพื้นที่ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จำนวนทั้งหมด 7 ฟาร์ม ประกอบด้วย
1. ส่งเสริมการจัดทำประวัติโคนมเพศเมีย เพื่อใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพผลผลิต ระบบสืบพันธุ์ และการจัดการ
2. ส่งเสริมความรู้ด้าน feed & feeding management ในกลุ่มเป้าหมายที่มีค่า %SNF ไม่ผ่าน โดยสอบถามความรู้ความเข้าใจ ปริมาณการให้อาหาร และวิเคราะห์ความพอเพียงของโภชนะ คำนวณต้นทุนค่าอาหาร ประเมินคะแนนร่างกาย ร่วมกับผลตรวจวิเคราะห์น้ำนมดิบจาก ศวพ.ตะวันตก
3. เก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตฟาร์ม ต้นทุนการผลิตน้ำนม ในฟาร์มโคนมขนาดเล็ก (21-100 ตัว) และฟาร์มขนาดกลาง (>100ตัวขึ้นไป)
4. ให้บริการด้านสูติกรรมแก่แม่โคและโคสาว จำนวน 4 ฟาร์ม จำนวนโคทั้งหมด 15 ตัว แบ่งเป็น ล้วงตรวจการตั้งท้อง ล้วงตรวจวัวไม่แสดงอาการเป็นสัดหลังคลอด/แสดงอาการเป็นสัดไม่ชัดเจน ล้วงตรวจวัวที่มีปัญหาผสมติดยาก ให้บริการฉีดฮอร์โมนเพื่อแก้ไข รวมทั้ง วิตามินบำรุง ให้คำแนะนำในการจับสัด และข้อซักถามเกี่ยวกับการจัดการด้านระบบสืบพันธุ์
5. ติดตามผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบรณรงค์ 1/2566 และเฝ้าระวังทางอาการโรคลัมปี สกิน
6. ให้บริการด้านอายุรกรรม
6.1 ติดตามตรวจรักษาแม่โคที่ป่วยด้วยอาการของโรคพยาธิเม็ดเลือด ภายหลังการรักษา ด้วยยา Imidocarb dipropionate ยังพบว่า แม่โคยังมีไข้ อุณหภูมิ 103.8 องศาฟาเรนไฮต์ จึงรักษาด้วยการให้ nSAIDs และแนะนำโปรแกรมยาบำรุงหลังโคป่วย
6.2 ติดตามอาการของลูกโค ที่ป่วยด้วยลักษณะของสะเก็ดแผล มีตุ่มนูนตามผิวหนัง และภายในช่องปาก ทำให้ลูกโคมีอาการซึม ไม่กินอาหาร มีไข้สูง บางตัวมีอาการข้อบวมร่วมด้วย

รายงานโดย :
หน่วย HHUราชบุรี
ส่วนสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต7

949151