วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
นายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าตรวจประเมินเพื่อติดตามระบบการผลิตผึ้งอินทรีย์ ของสถานประกอบการ ไทย ริชชี่ บี ฟาร์ม ซึ่งผู้ประกอบการสามารถรักษามาตรฐานการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ.9000 (เล่ม 1 และเล่ม 6) และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

รายงานโดย ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7

724430