สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ตรวจติดตามระบบ GMP และ HACCP โรงงานผลิตอาหารสัตว์

วันที่ 22 ธันวาคม 2565
นายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าตรวจประเมินเพื่อติดตามระบบ GMP และ HACCP ในขอบข่ายการผลิตปลาป่น ของห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมมิตรโภคภัณฑ์อุตสาหกรรม จ.สมุทรสาคร

รายงานโดย ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7