“ปศุสัตว์เขต 7 ร่วมจัดกิจกรรมโครงการผ่าตัดทำหมันและ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick Off) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส่งความสุข เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้กับพี่น้องประชาชนครอบครัวปศุสัตว์”
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 นายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์จามร ศักดินันท์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ปศุสัตว์อำเภอ ประชาชน เจ้าของสัตว์เลี้ยง รองนายกเทศบาลตำบลปราณบุรี ฯลฯ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการผ่าตัดทำหมันและ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick off) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ เทศบาลตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมกับถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว ร่วมกับส่วนกลางกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการส่งความสุขให้กับประชาชนและเจ้าของสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นหนึ่งในครอบครัวปศุสัตว์ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2566 โดยเป็นความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายสถานพยาบาลสัตว์ ในวันนี้มีการอบรมอาสาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 100 คน ปล่อยขบวนคาราวานอาสาปศุสัตว์ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 20 คันโดยตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - วันที่ 31 มกราคม 2566 พื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 มีเป้าหมายผ่าตัดทำหมัน จำนวน 18,000 ตัว ทำได้แล้ว จำนวน 6,000 ตัว เป้าหมายการฉีดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 9,500 ตัว ฉีดวัคซีนได้แล้ว 4,500 ตัว
ทั้งนี้ประชาชนที่มีความประสงค์จะทำหมันสุนัข แมว หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือตรวจสอบสถานที่ให้บริการได้ที่เว็ปไซต์กรมปศุสัตว์
“ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

รายงานโดย ส่วนสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7