“ปศุสัตว์เขต 7 ร่วมกิจกรรมผ่าตัดทำหมันและ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick Off) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส่งความสุข เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้กับพี่น้องประชาชนครอบครัวปศุสัตว์”
วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 นายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมผ่าตัดทำหมันและ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick off) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนเรียนบ้านประทุนทอง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โดยให้บริการผ่าตัดทำหมันแก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่
ผลการดำเนินงาน
ผ่าตัดทำหมันรวม 48 ตัว แบ่งเป็น
- สุนัข 12 ตัว เพศผู้ 6 ตัว เพศเมีย 6 ตัว
- แมว 36 ตัว เพศผู้ 24 ตัว เพศเมีย 12 ตัว

รายงานโดย ส่วนสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7