สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 เข้าตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกร ตามโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม กรมปศุสัตว์
..................................................................

วันที่ 11 มกราคม 2566
นายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ นำโดย นายทรงพล บุญธรรม ผอ. ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ เข้าตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกร gap ตามโครงการ ฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์ม 2 แห่ง คือ ฟาร์มบ.เคซียูกรุ๊ป จำกัด อ.พนมทวน และ หมูสมบูรณ์ฟาร์ม อ. ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ซึ่งฟาร์มทั้งสองแห่งมีระบบการจัดการของเสียและเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานด้วย biogas รวมถึงไม่มีการปล่อยน้ำทิ้งออกสู่พื้นที่สาธารณะโดยรอบ

รายงานโดย ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7