ปศุสัตว์เขต 7 ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดการความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(ASF)

วันที่ 23-25 มกราคม 2566
นายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์เขต 7 มอบหมายให้นายสัตวแพทย์จำลอง
วรศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วย
นายสัตวแพทย์สัจจพล นาคดิลก นายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม และสัตวแพทย์หญิงธาราทิพย์ พุ่มระชัฎร์ นายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ”ระดมความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดการความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในวงจรการผลิตสุกรในประเทศไทย” พร้อมนำเสนอผลการศึกษาห่วงโซ่คุณค่า(pig value chain )และการประเมินความเสี่ยงโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ( ASF Risk Management)
ซึ่งศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์
ณ ห้องประชุมโรงแรมมารวย การ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร
โดยได้รับงบประมาณจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)

“ ครอบครัวปศุสัตว์ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

รายงานโดยส่วนสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต 7