สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ติดตามโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริ ด้านปศุสัตว์